411 TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olun!

Merak EdilenlerSesli Makaleler

Birevim çalışma bedelini nasıl ve neden alır, nerede kullanır?

Birevim’in müşterilerinden talep ettiği çalışma bedelini kısaca tanımlayarak başlayalım.

“Birevim, ev sahibi olmak isteyenlerin amacına ulaşması hususunda organizatör konumundadır. Yapılan bu organizasyonda ortaya çıkan çalışmaların karşılığında, ilk taksitle birlikte alınan ücret ise çalışma bedelidir. Çalışma bedelinin içeriği; müşteriye verilen her türlü hizmetin geri planında yer alan işletme, personel, reklam vb. gibi giderler, müşterinin taksitlerini atlatması ve ayrılması gibi durumlarda organizasyonun devamlılığı adına ihtiyaç duyulan finansal kaynak ve makul bir kardan oluşur.

Bu yazımızda Birevim’in yapmış olduğu çalışmaların karşılığında müşterilerinden talep ettiği çalışma bedelini tüm yönleriyle ele alıp, şeffaflık ilkesi gereği detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Öncelikle Birevim müşterilerden neden çalışma bedeli alır? Bu çalışmalar nelerdir? Müşteriler hangi hizmetlerden istifade ederler? Alınan çalışma bedelinin tüm taraflara yansımaları ne şekilde gerçekleşir? Gibi soruları net, açık ve şeffaf bir şekilde cevaplandırmakta fayda var.

Bir örnek verip onun üzerinden anlatmak daha anlaşılır olacaktır. Örneğin 100 farklı kişi ev sahibi olmak için Birevim çatısı altında bir araya gelsin. Bu 100 kişinin her biri ayrı ayrı Birevim’e alacakları evin bedeline göre değişen çalışma bedelleri ödesinler.

  • Birevim, ev sahibi olmak isteyen bu 100 kişiye 100 ay boyunca hizmet verecek olmasının gereği çalışma bedeline ihtiyaç duyar.
  • Bu 100 kişinin tamamının ev sahibi olabilmesi için 100. Kişi evini teslim alana kadar devam ettirilmesi mecburi olan bir organizasyon gereklidir. 100 kişiyle çıkılan bir yolda ilerleyen zamanlarda 10 kişinin ayrıldığını varsayalım. 90 kişi yoluna sağlıklı bir şekilde devam edemeyeceği için ihtiyaç olan 10 kişinin maddi olarak eksikliğini organizatör konumundaki Birevim diğer 90 kişiye hissettirmemelidir. Müşterilerin taksitlerini atlatması ve ayrılması gibi durumlarda organizasyonun devamlılığı adına ihtiyaç duyulan finansal kaynak, Birevim tarafından karşılanır.
  • Birevim müşterilerin ödemiş olduğu taksit, peşinat, ara ödemeleri müşterilerin teslimatı haricinde ne sebeple olursa olsun başka alanlarda kullanmaz, bu ödemeler üzerinden ekstra gelir elde etme çabasına girmez. Bunun İslam Hukuku açısından doğru olmadığını ve hak ihlali olduğunu bilir. Bu nedenle yeni istihdam oluşturma, şubeleşme çalışmaları gibi önemli yatırımlarını tamamen kendi sermayesi ve çalışma bedelinden elde ettiği kar ile gerçekleştirir.
  • Birevim, tasarrufa dayalı faizsiz ev alma yöntemlerinin gelişmesi adına çok önemli bir fedakarlık yaparak, çalışma bedeli içerisinden gerekli masraflar giderildikten sonra kalan kısmı, zorunlu olmadığı halde kendi karından fedakarlık edip, müşterilere evlerini daha erken teslim almaları noktasında finansal kaynak olarak kullanır. Böylelikle Birevim’in almış olduğu çalışma bedeli gayet avantajlı bir şekilde tekrar müşterilere hizmet ve fırsat olarak döner. Müşteriler, tasarrufa dayalı faizsiz ev alma yöntemlerinden daha çok fayda sağlasın diye, Birevim az kazanıp müşteri lehine avantajlar sunmayı tercih eder.

Birevim, kendisine güvenen, inanan binlerce kişiyi hayallerine kavuşturmak için titizlikle çalışmalarını yürütürken, organizatör olmanın yüklediği sorumlulukları sonuna kadar yerine getirme çabası içindedir. Sorumlulukları yerine getirirken duyulan maddi ihtiyaçlar çalışma bedeliyle giderilmektedir.

Birevim’in müşterilerinden talep ettiği çalışma bedeliyle ilgili birkaç hususa daha değinmek gerekir. Bunlardan biri; talep edilen çalışma bedelinin neye göre ve nasıl belirlendiğidir.

Çalışma bedeli belirlenirken üç kriter ön plana çıkar. Bunlardan ilki müşterinin almak istediği evin değeri, ikincisi kaç ay taksitle ev almak istediği, üçüncüsü ise, finansal sorumlulukların ve operasyonel giderlerin farklılığından kaynaklı, tercih edilen ev alma yöntemidir. Müşterinin almak istediği evin değeri 100 bin TL ise belirlenen oranlarda çalışma bedeli alınır. Evin değeri 200 bin TL ise buna göre çalışma bedeli alınır. Kısacası evin değeri çalışma bedelini doğrudan etkiler.

Vade uzadığında çalışma bedeli de artar. Bunun sebebini iki şekilde açıklayabiliriz. Vadenin uzaması demek, müşterinin aldığı hizmetin süresinin de uzaması anlamına gelir. Daha uzun süre hizmet alan müşteriler, daha kısa süre hizmet alan müşterilere göre çalışma bedelini farklı öderler. Vadenin uzunluğunun çalışma bedelini etkilemesinde bir diğer husus ise; uzun vadeler kısa vadelere göre her zaman daha büyük finansal sorumluluklar getirir. Birevim bu finansal sorumluluğun neticesinde uzun vadelerde çalışma bedelini kısa vadelere göre farklı alır.

Çalışma bedelini ödemiş bir müşterinin, ilerleyen zamanlarda olası ekonomik sorunlardan dolayı Birevim yöntemlerinden ayrılması gerekebilir. Bu durumda çalışma bedeli müşteriye iade edilmez. Çalışma bedelinin iadesi ya da müşterinin yöntemde kaldığı süre kadarının tahsil edilip, kalan kısmının iade edilmesi gibi farklı talepler akıllara gelebilir; ancak bu durumu bir örnekle ile açıklayalım.

Bir otobüse binip İstanbul’dan Elazığ’a gitmek istediğimizi düşünelim. Otobüs firması, tarafların faydası açısından 40 kişi dolmadan otobüsün hareket etmeyeceğini söylüyor. Sonunda 40 kişi bir araya gelip otobüse biniyoruz. Otobüste bulunan herkesin amacı Elazığ’a ulaşmak. Her birimiz oturduğumuz koltuk için bir ücret ödedik. Yolculuk devam ederken Ankara’ya geldiğimizde otobüste bulunan 5 kişi, Elazığ’a gitmekten vazgeçtiğini, Ankara’da inmek istediklerini söylüyorlar. Buna ilave olarak şoförden; ya bilet için verdikleri parayı iade etmesini, ya da İstanbul Ankara arasını alıp kalanını iade etmesini istemeleri tuhaf olacaktır. Bahsetmiş olduğumuz çalışma bedelinin iadesi ya da hizmet alınan süre kadarının tahsilatı gibi konular da tıpkı bu örneğe benzemektedir.

Son olarak müşterilerden alınan çalışma bedelinin caiz olup olmadığı hususuna değinelim. Bu konuda sektörde ilk defa Birevim tarafından yaptırılan Fıkhi Uygunluk Çalışmasının ilgili bölümünü sizlerle paylaşalım.

Çalışma bedeli, müşteriyle süreç esnasında yapılan ilk akittir. Bu akit, bir ‘hizmet akdi’dir. Çalışma bedelinin içeriği; müşteriye verilen her türlü hizmetin geri planında yer alan işletme, personel, reklam vb. gibi giderler, müşterinin taksitlerini atlatması ve ayrılması gibi durumlarda organizasyonun devamlılığı adına ihtiyaç duyulan finansal kaynak ve makul bir kardan oluşur.

Bu tür hizmet akitlerinde verilen hizmetin dinen mahzursuz olması halinde ve müşterinin rıza beyanında bulunması şartıyla yapılan akit caiz, bu akit karşılığı verilen hizmetten elde edilen ücret helaldir.

Tüm işleyiş boyunca müşteri Birevim’le hizmet akdi, diğer müşterilerle de hibe/karz akdi yapmış olur. Bu akitlerden organizatör şirketle yaptığı hizmet akdi imzalanması ve ödemenin alınmasıyla, müşterilerle yapılan hibe/karz akdi de son müşterinin ev ya da arabasının tesliminde veya son ödemenin yapılmasıyla noktalanmış olur. En hassas bakış açısıyla bile değerlendirildiğinde oluşabilecek ‘fesad’ durumu teslimatla ortadan kalkmış olur.”

Benzer Yazılar
Birlikte TasarrufGenelHaberMerak Edilenler

Modern zaman alışkanlığı: Ertelemek!

BirevimGenelHaberSesli Makaleler

Genç ve Kalifiye İş Gücü İstihdamı Büyüyor

BirevimEkonomi & FinansGenelSesli Makaleler

Ev Almak İsteyene Farklı Bir Öneri: SERBEST PLANLI TASARRUF YÖNTEMİ

BirevimMerak EdilenlerSesli Makaleler

Birevim de peşinat ödemek zorunda mıyım? Çalışma Bedeli, peşinat değil mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir